หน้าแรก > ภาคเหนือ > พิษณุโลก > เมืองพิษณุโลก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบจ.พิษณุโลก ศูนย์ประวัติศาสตร์ พระราชวังจันทน์
อบจ.พิษณุโลก อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
อบจ.พิษณุโลก น้ำตกแก่งซอง
อบจ.พิษณุโลก ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
อบจ.พิษณุโลก วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
อบจ.พิษณุโลก อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
เทศบาลนครพิษณุโลก วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
เทศบาลนครพิษณุโลก พิพิธพัณฑ์บ้านจ่าทวี
เทศบาลตำบลหัวรอ วัดโพธิญาณ
เทศบาลตำบลหัวรอ ศาลาช่องฟ้า
เทศบาลตำบลบ้านคลอง วัดไก่เขี่ย
เทศบาลตำบลบ้านคลอง พิพิทธภัณฑ์กองทัพภาคที่ 3
เทศบาลตำบลบ้านคลอง วัดยาง
เทศบาลตำบลบ้านคลอง พระบรมราชานุสาวรีย์ 3 กษัตริย์
เทศบาลตำบลท่าทอง แพปลาวัดจูงนาง
เทศบาลตำบลท่าทอง วัดจุฬามณี
อบต.ดอนทอง ต้นยางอายุ 600 ปี
อบต.ดอนทอง อ่างเก็บน้ำห้วยส้มเค็ม
อบต.ดอนทอง อ่างเก็บน้ำห้วยส้มเค็ม
อบต.บ้านกร่าง วัดพระขาวชัยสิทธิ์
อบต.บ้านกร่าง วัดนิมิตรธรรมาราม
อบต.บ้านกร่าง วัดแหลมโพธิ์
อบต.บ้านกร่าง วัดป่าเลไลยก์
อบต.บ้านกร่าง บึงแม่ระทัน
อบต.บ้านกร่าง วัดเด่นโบสถ์โพธิ์งาม
อบต.ไผ่ขอดอน บึงหนองบอน
อบต.งิ้วงาม ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
อบต.จอมทอง ท่าน้ำวัดเกาะ
อบต.ท่าโพธิ์ พิพิธภัณฑ์ผ้า
อบต.บ้านป่า วัดบึงกระดาน
อบต.บ้านป่า ตลาดไทยเจริญ
อบต.บ้านป่า บึงทุ่งหงษ์
อบต.บ้านป่า ศาลหลวงพ่อหนู
อบต.ปากโทก วัดแสงดาว
อบต.ปากโทก วัดไผ่ค่อม
อบต.วัดพริก วัดเสาหิน
อบต.วัดพริก วัดท่าโรงตะวันออก
อบต.วัดพริก วัดหล่ม
อบต.วัดพริก วัดอินทรีย์
อบต.วัดพริก วังปลา
อบต.วัดพริก วังปลา
อบต.วัดพริก วัดท่าโรงตะวันตก