องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.ชาติตระการ น้ำตกตาดจวง-ตาดลม
อบต.ชาติตระการ อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ
อบต.ชาติตระการ น้ำตกบ้านนาจาน
อบต.ป่าแดง น้ำตกตาดน้อย
อบต.ท่าสะแก แก่งโตน
อบต.ท่าสะแก เขาหลักว่าว
อบต.ท่าสะแก แก่งหาดอ้อย
อบต.ท่าสะแก แก่งเสือ
อบต.บ่อภาค บ้านน้ำจวง-ทับสี่
อบต.บ่อภาค อุทยานแห่งชาติสวนพฤกษศาสตร์
อบต.บ้านดง บึงนาหล่ม
อบต.บ้านดง หลวงพ่อเรือง
อบต.บ้านดง น้ำตกห้วยทราย
อบต.บ้านดง จุดชมวิวเขาบ่อม้า
อบต.บ้านดง น้ำตกน้ำทองน้อย
อบต.สวนเมี่ยง แก่งว่าว
อบต.สวนเมี่ยง แก่งบัวคำ