องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลบางระกำ สวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (หนองกล่ำ)
เทศบาลตำบลบางระกำ วัดสุนทรประดิษฐ์
เทศบาลตำบลบางระกำ บ้านโบราณ 8 เหลี่ยม
เทศบาลตำบลบางระกำ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจริมแม่น้ำยมชุมชนบ้านเหนือ
เทศบาลตำบลปลักแรด ดงมะไฟหวาน
เทศบาลตำบลบึงระมาณ บึงระมาณ