องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.บ้านไร่ วัดโคกสลุด
อบต.บ้านไร่ วัดไพรสุวรรณ
เทศบาลตำบลสนามคลี บึงบัว