องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลพรหมพิราม ศาลพระพรหม
อบต.พรหมพิราม เขื่อนนเรศวร
อบต.พรหมพิราม หมู่บ้านท่องเที่ยวนวัตวิถี
อบต.พรหมพิราม หนองระหาน
อบต.ดงประคำ บึงหล่ม
อบต.ท่าช้าง ท่าช้างวังปลา
อบต.มะตูม วัดวังสารภี
อบต.มะตูม วัดไผ่ขอน้ำ
อบต.มะตูม วัดวังปลาดุก
อบต.มะตูม วัดท่าไชย
อบต.มะตูม วัดมะตูม
อบต.ศรีภิรมย์ วัดบ้านน้อยท่าทอง
อบต.ศรีภิรมย์ วอเตอร์แลนด์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา
อบต.ศรีภิรมย์ บ้านบุ่ง
อบต.หนองแขม เขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำ
อบต.หอกลอง วัดลำคลองโปร่งนก
อบต.หอกลอง วัดกระบังมังคลาราม