องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.บ้านยาง จุดเล่นน้ำท่าแก่ง
อบต.บ้านยาง ล่องแพชุมชน
อบต.บ้านยาง เขื่อนทดน้ำพญาแมน
อบต.บ้านยาง สวนสัตว์เปิดเขาน้อย-เขาประดู่
อบต.คันโช้ง แก่งปลาร้า
อบต.คันโช้ง อุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว
อบต.คันโช้ง น้ำตกถ้ำหมี
อบต.คันโช้ง บึงโป่งแค
อบต.คันโช้ง เขื่อนแควน้อย
อบต.ท่างาม วัดเสนาสน์
อบต.หินลาด หลวงพ่อเหลือ
อบต.หินลาด น้ำตกเขาเขื่อนยอ