องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลวังทอง วัดวังทองวราราม
อบต.วังทอง วัดสระสองพี่น้อง
อบต.วังทอง เจดีย์ยอดด้วน
อบต.วังทอง วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง
อบต.วังทอง วัดคลองเรือ
อบต.วังทอง วัดราชคีรีหิรัญญาราม
อบต.วังทอง โรงเจไซทีฮุกตึ้ง
อบต.วังทอง พระมหาธาตุเจดีย์ศรีบวรชินรัตน์
อบต.พันชาลี วนอุทยานเขาพนมทอง
อบต.แม่ระกา หนองกระทิงสาธารณประโยชน์
อบต.แม่ระกา บึงใหญ่สาธารณประโยชน์
อบต.แม่ระกา วัดแม่ระกา
อบต.แก่งโสภา ทรัพย์ไพรวัลย์แกรนด์โฮเต็ล
อบต.แก่งโสภา น้ำตกแก่งซาง
อบต.แก่งโสภา น้ำตกแก่งซอง
อบต.แก่งโสภา น้ำตกปอย
อบต.แก่งโสภา วนอุทยานภูแดงร้อน
อบต.ดินทอง วัดกกไม้แดง
อบต.ท่าหมื่นราม น้ำตกเขาหญ้าซ่าน
อบต.ท่าหมื่นราม น้ำตกคลองขุน
อบต.บ้านกลาง วัดเขาชี
อบต.วังนกแอ่น น้ำตกสกุโณทยาน/น้ำตกวังนกแอ่น
อบต.หนองพระ บึงสะเดา
อบต.หนองพระ วัดป่าศรีถาวร