หน้าแรก > ภาคเหนือ > พิจิตร > เมืองพิจิตร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบจ.พิจิตร ศาลเจ้าแม่ทับทิบ
อบจ.พิจิตร วัดเขารูปช้าง
อบจ.พิจิตร วัดท่าช้าง
อบจ.พิจิตร อุทยานเมืองเก่าพิจิตร
อบจ.พิจิตร วัดใหม่ปลายห้วย
อบจ.พิจิตร วัดท่าหลวง
อบจ.พิจิตร บึงสีไฟ
อบจ.พิจิตร วัดโรงช้าง
อบจ.พิจิตร วัดพระพุทธบาทเขารวก
อบจ.พิจิตร วัดนครชุม
อบจ.พิจิตร ตลาดเก่าวังกรด
เทศบาลเมืองพิจิตร สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
เทศบาลเมืองพิจิตร บึงสีไฟ
เทศบาลเมืองพิจิตร ประเพณีการแข่งขันเรือยาว
เทศบาลเมืองพิจิตร วัดท่าหลวง พระอารามหลวง
เทศบาลเมืองพิจิตร สวนสมเด็จ (บึงสีไฟ)
เทศบาลตำบลท่าฬ่อ เจ้าแม่ทับทิม
เทศบาลตำบลท่าฬ่อ ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
เทศบาลตำบลวังกรด "ย่านเก่าวังกรด"
เทศบาลตำบลหัวดง ประเพณีปิดทองไหว้พระประทานพร
เทศบาลตำบลหัวดง ประเพณีปิดทองไหว้พระแข่งขันเรือยาว
เทศบาลตำบลดงป่าคำ วัดเขารูปช้าง
เทศบาลตำบลดงป่าคำ วัดใหม่คำวัน
อบต.ป่ามะคาบ หลวงพ่อธรรมจักร
อบต.ป่ามะคาบ หลวงพ่อธรรมจักร
อบต.ป่ามะคาบ ศูนย์มิตรภาพไทย-เวียดนาม บ้านดง
อบต.หัวดง งานแข่งขันเรือยาวประเพณี
อบต.ฆะมัง วัดฆะมัง
อบต.ดงกลาง อุทยานธรรมแม่หญิง วัดดงป่าคำ จังหวัดพิจิตร
อบต.ดงกลาง ตำบลดงกลางชุมชนจักรยาน
อบต.ท่าหลวง วัดคลองคู้
อบต.ท่าหลวง วัดบึงตะโกน
อบต.ปากทาง วัดราชช้างขวัญ
อบต.ปากทาง วัดยางคอยเกลือ
อบต.ไผ่ขวาง การแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานฯวัดดาน
อบต.เมืองเก่า อุทธยานเมืองเก่า
อบต.เมืองเก่า หอชมนก บึงสีไฟ
อบต.โรงช้าง วัดโรงช้าง
อบต.โรงช้าง อุทยานเมืองเก่า