องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลวังทรายพูน เขาพนมพา
เทศบาลตำบลวังทรายพูน กลุ่มทอผ้า
เทศบาลตำบลวังทรายพูน วัดป่าเขาน้อย
อบต.วังทรายพูน วัดป่าเขาน้อย
อบต.หนองพระ เขาพนมนา
อบต.หนองพระ วัดยางไตรยางค์วนาราม (วัดยางสามต้น)
อบต.หนองพระ อ่างเก็บน้ำทุ่งตะขาบ