องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลเมืองตะพานหิน วัดเทวประสาท
เทศบาลตำบลหนองพยอม ผ้าทอบ้านป่าแดง
อบต.งิ้วราย วัดต้นชุมแสง
อบต.ดงตะขบ วัดดงตะขบ หลวงพ่อน้ำเคือง
อบต.ทุ่งโพธิ์
อบต.วังหลุม วัดพระพุทธบาทเขารวก