องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลโพทะเล สวนสาธารณหนองสนุ่น
เทศบาลตำบลบางคลาน วัดหิรัญญาราม (วัดหลวงพ่อเงิน)
อบต.ทะนง -
อบต.ท่าขมิ้น วัดหนองคล้า
อบต.ท่าเสา วนอุทยานนครไชยบวร
อบต.ท้ายน้ำ วัดท้ายน้ำ
อบต.บ้านน้อย วัดบ้านน้อย