องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลสำนักขุนเณร วัดเกาะแก้ว (กุดระกำ)
เทศบาลตำบลสำนักขุนเณร วัดสำนักขุนเณร (หลวงพ่อเขียน)
อบต.วังงิ้ว ไร่องุ่น
อบต.วังงิ้ว ฟาร์มนกกระจอกเทศ
อบต.ห้วยร่วม วัดห้วยน้ำโจน