หน้าแรก > ภาคเหนือ > เพชรบูรณ์ > เมืองเพชรบูรณ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบจ.เพชรบูรณ์ อนุสรณ์สถานเมืองราด
อบจ.เพชรบูรณ์ ราชพฤษ์รีสอร์ท
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ท่องเที่ยวรอบเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ สวนสาธารณะหนองนารี (Nong-Naree Public Park)
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ วัดไตรภูมิ (Triphum Temple)
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์ (Phetchabun City Pillar Shrine)
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ หอนิทรรศการและจัดเก็บเรือยาว จังหวัดเพชรบูรณ์" (Hall of Phetchabun Long Boat Exhibition and Storage)
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ พุทธอุทยานเพชบุระ (Pechabura Buddhist Park)
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ หอนิทรรศน์กำแพงเมืองเพชรบูรณ์(PhetchabunWallExhibition Hall)
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ หอภูมิปัญญาและวิถีชาวบ้านเพชรบูรณ์ (Hall of Phetchabun Wisdom and Folkways)
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ หอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ วัดเพชรวราราม พระอารามหลวง (Phetwararam Royal Temple)
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ หอเกียรติยศแห่งเพชบุระ (Pechabura Hall of Fame)
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง (Mahathad Royal Temple)
เทศบาลตำบลวังชมภู ไร่กำนันจุล
เทศบาลตำบลวังชมภู วัดซับข่อย
เทศบาลตำบลนางั่ว อารยธรรมโบราณสถานและความเป็นมาของตำบลนางั่ว
อบต.สะเดียง สวนรุกชาติหนองนารี
อบต.สะเดียง พระพุทธมหาธรรมราชา พุทธอุทยานเพชบุระ
อบต.สะเดียง สวนไผ่
อบต.สะเดียง หนองนายั้ง
อบต.ชอนไพร วัดวารีวงค์
อบต.ชอนไพร วัดทุ่งเรไร
อบต.ตะเบาะ หมู่บ้านชาวบน(ห้วยไคร้)
อบต.ตะเบาะ น้ำตกธาราเอราวัณ(บ้านโนนเสาธง)
อบต.ตะเบาะ สวนป่าตะเบาะ
อบต.ตะเบาะ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
อบต.ท่าพล อ่างเก็บน้ำห้วยท่าพล
อบต.ท่าพล สระน้ำหนองเคียน
อบต.นาป่า อ่างเก็บน้ำเฉลียงลับ
อบต.นาป่า อุทยานแห่งชาติตาดหมอก
อบต.นายม ไร่ศรีวรรณ
อบต.ป่าเลา อ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดง
อบต.ป่าเลา อ่างเก็บน้ำป่าเลา
อบต.วังชมภู สวนลุงตู๋
อบต.วังชมภู สวนบ้านวังทอง
อบต.วังชมภู น้ำตกลานทอง
อบต.วังชมภู ตลาดต้นยาง 300 ปี
อบต.วังชมภู น้ำตกเขาใหญ่ (วันเพ็ญ)
อบต.วังชมภู วัดช้างเผือก
อบต.ห้วยใหญ่ น้ำตกห้วยรังกา
อบต.ห้วยใหญ่ อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่
อบต.บ้านโคก วัดชัยพฤกษ์
อบต.บ้านโคก วัดโพธิ์กลาง
อบต.บ้านโคก น้ำตกน้ำราง
อบต.บ้านโคก อ่างเก็บน้ำห้วยผักไล