องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลชนแดน สวนสาธารณะเจ้าแม่กวนอิม
เทศบาลตำบลชนแดน วัดพระพุทธบาทชนแดน
อบต.ท่าข้าม วัดป่าเขาช่องลมเฉลิมราช
อบต.ท่าข้าม อ่างเก็บน้ำกุฏิพระ
อบต.ท่าข้าม วันจันทราราม (ตะกุดจั่น)
อบต.ท่าข้าม วัดถ้ำวังสะพุง
อบต.พุทธบาท อ่างเก็บน้ำลาดน้อย
อบต.พุทธบาท ถ้ำผาทอง
อบต.พุทธบาท อ่างเก็บน้ำผาทอง
อบต.พุทธบาท น้ำตกแสนสมบูรณ์
อบต.พุทธบาท อ่างเก็บน้ำบ้านหนองตาด
อบต.ชนแดน น้ำตกวังวนแสนสุข
อบต.ซับพุทรา อ่างเก็บน้ำซับเจริญ
อบต.ซับพุทรา เขาถ้ำศรีทรงธรรม
อบต.ซับพุทรา วัดมะขามแดง
อบต.ซับพุทรา ภูเขาหินปะการัง
เทศบาลตำบลศาลาลาย วัดโพธิ์เตี้ย
เทศบาลตำบลศาลาลาย ถ้ำค้างคาว