องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลชนแดน วัดพระพุทธบาทชนแดน
เทศบาลตำบลชนแดน สวนสาธารณะเจ้าแม่กวนอิม
อบต.ท่าข้าม อ่างเก็บน้ำกุฏิพระ
อบต.ท่าข้าม วันจันทราราม (ตะกุดจั่น)
อบต.ท่าข้าม วัดถ้ำวังสะพุง
อบต.พุทธบาท อ่างเก็บน้ำลาดน้