องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลหล่มเก่า วัดตาล
เทศบาลตำบลหล่มเก่า ตลาดร้อยปี
อบต.นาเกาะ ภูหินวิวรีสอร์ท
อบต.นาเกาะ น้ำตกห้วยเดื่อ
อบต.หินฮาว บ้านเสายองหิน
อบต.หินฮาว ต้นมะขามใหญ่
อบต.หินฮาว สวนรุกชาติหนองโคม
อบต.นาแซง วัดทรายงาม
อบต.ศิลา น้ำตกซำบุ่น