องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
เทศบาลตำบลพุเตย สวนสาธารณะพุน้ำร้อน
เทศบาลตำบลพุเตย สวนสาธารณะหนองปอ
อบต.โคกปรง บ่อน้ำเดือด
อบต.โคกปรง จุดชมวิววัดเขาผา
อบต.โคกปรง เสาหินอัคนี
อบต.โคกปรง สุสานหอยหิน
อบต.น้ำร้อน ถ้าพระ
อบต.บึงกระจับ สวนสาธารณะริมบึงกระจับ
อบต.พุขาม น้ำพุร้อนบ้านครู
อบต.พุเตย แหล่งเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
อบต.ภูน้ำหยด สุสานหินฟอสซิลหมู่ที่ 12และภูเขาน้ำหยดหมู่ที่่ 9
อบต.ยางสาว เสาหินเขาปราสาท
อบต.ยางสาว น้ำตกซับผุด
อบต.วังใหญ่ กลุ่มเบญจรงค์วังใหญ่
อบต.สามแยก วัดเจ้าแม่กวนอิมหยกขาว
อบต.สามแยก วัดถ้ำเทพบันดาล
อบต.สามแยก วัดพรหมยาม
อบต.สามแยก วัดถ้ำท่าเกย
อบต.สามแยก บึงพรหมยาม
อบต.สามแยก วัดวีรธรรมาราม