องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
เทศบาลตำบลพุเตย สวนสาธารณะพุน้ำร้อน
เทศบาลตำบลพุเตย สวนสาธารณะหนองปอ
อบต.โคกปรง บ่อน้ำเดือด
อบต.โคกปรง จุดชมวิววัดเขาผา
อบต.โคกปรง เสาหินอัคนี
อบต.โคกปรง สุสานหอยหิน
อบต.น้ำร้อน ถ้าพระ
อบต.บึงกระจับ สวนสาธารณะริมบึงกระจับ
อบต.พุขาม น้ำพุร้อนบ้านครู
อบต.พุเตย แหล่งเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
อบต.ภูน้ำหยด ใต้ท้องทะเลดีกดำบรรพ์ภูน้ำหยด Phu Nam Yot Ocean Bed
อบต.ยางสาว เสาหินเขาปราสาท
อบต.ยางสาว น้ำตกซับผุด
อบต.วังใหญ่ กลุ่มเบญจรงค์วังใหญ่
อบต.สามแยก วัดเจ้าแม่กวนอิมหยกขาว
อบต.สามแยก วัดถ้ำเทพบันดาล
อบต.สามแยก วัดพรหมยาม
อบต.สามแยก วัดถ้ำท่าเกย
อบต.สามแยก บึงพรหมยาม
อบต.สามแยก วัดวีรธรรมาราม