องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลโคกสะอาด เขาถมอรัตน์
อบต.นาสนุ่น ถ้ำปูนสวรรค์
อบต.นาสนุ่น ปรางค์ฤษี
อบต.ศรีเทพ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ