องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.น้ำหนาว รอยเท้าไดโนเสาร์
อบต.น้ำหนาว น้ำตกพรานบา
อบต.น้ำหนาว อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
อบต.โคกมน น้ำหนาวคอฟฟี่ฮิลล์
อบต.โคกมน ใบเสมาเก่าแก่
อบต.โคกมน จุดชมวิวภูผาจิต
อบต.โคกมน น้ำตกตาดหมอก
อบต.วังกวาง วัดผาน้ำเที่ยง
อบต.วังกวาง ผาสวรรค์
อบต.วังกวาง จุดทางขึ้นภูกระดึง
อบต.หลักด่าน เลยดั้น
อบต.หลักด่าน ถ้ำใหญ่น้ำหนาว