องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลบ้านชัฎป่าหวาย อ่างเก็บน้ำบ้านชัฏป่าหวาย
อบต.ตะนาวศรี สวนป่าสิริกิติ์ (แก่งส้มแมว)
อบต.ตะนาวศรี น้ำตกบ่อหวี
อบต.ตะนาวศรี จุดชมวิวห้วยคอกหมู
อบต.ท่าเคย โป่งยุบ
อบต.ป่าหวาย ดูพระอาทิตย์ตกที่จุดชมวิวเขาสน
อบต.ป่าหวาย นั่งตกปลาที่อ่างพุยาง
อบต.ป่าหวาย สวนสาธารณะบ้านทุ่งแหลม
อบต.ป่าหวาย นมัสการหลวงปู่หนูวัดทุ่งแหลม
อบต.ป่าหวาย ประเพณีไท-ยวน
อบต.สวนผึ้ง น้ำตกผาแดง
อบต.สวนผึ้ง ธารน้ำร้อนบ่อคลึง
อบต.สวนผึ้ง อุทยานธรรมชาติวิทยา
อบต.สวนผึ้ง น้ำตกเก้าชั้น (น้ำตกเก้าโจน)
อบต.สวนผึ้ง เขากระโจม