องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลวัดเพลง โบสถ์คริสต์ 100 ปี
เทศบาลตำบลวัดเพลง ตลาดน้ำ 3 อำเภอ
เทศบาลตำบลวัดเพลง ศาลเจ้าพ่อหลักหิน
อบต.เกาะศาลพระ โคกวิหาร
อบต.เกาะศาลพระ โบสถ์เก่าวัดเกาะศาลพระ
อบต.เกาะศาลพระ โคกนายผาด
อบต.จอมประทัด งานประเพณีเหยียบหลังกะเหรี่ยง