องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลบ่อพลอย พระนิล
เทศบาลตำบลบ่อพลอย ศูนย์แสดงและจำหน่ายอัญมณี
เทศบาลตำบลบ่อพลอย ลานลาวา
อบต.ช่องด่าน น้ำตกลำนกกระลิง
อบต.ช่องด่าน เหมืองแร่ เอส.เอ.พี จำกัด (สนามกอล์ฟบลูแซฟไฟร์)
อบต.หนองกุ่ม สวนสัตว์เปิดซาฟารีปาร์ค
อบต.หนองกุ่ม ไร่คุณมน (เกษตรท่องเที่ยว)
อบต.หนองกร่าง อ่างเก็บน้ำบ้านหนองกร่าง
อบต.หนองรี แหล่งแร่เขาอึมครึม
อบต.หนองรี น้ำตกลำอีซู
อบต.หนองรี น้ำตกท่าทุ่ม
อบต.หนองรี อ่างเก็บน้ำบ้านลำอีซู
อบต.หลุมรัง หอดูดาว
อบต.หลุมรัง วัดถ้ำผาวังจันทร์