องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลบ่อพลอย พระนิล
เทศบาลตำบลบ่อพลอย ลานลาวา
เทศบาลตำบลบ่อพลอย ศูนย์แสดงและจำหน่ายอัญมณี
อบต.ช่องด่าน กรังด์ปรีซ์ กอล์ฟ คลับ
อบต.ช่องด่าน น้ำตกลำนกกระลิง
อบต.ช่องด่าน เหมืองแร่ เอส.เอ.พี จำกัด (สนามกอล์ฟบลูแซฟไฟร์)
อบต.หนองกุ่ม ไร่คุณมน (เกษตรท่องเที่ยว)
อบต.หนองกุ่ม สวนสัตว์เปิดซาฟารีปาร์ค
อบต.หนองกร่าง อ่างเก็บน้ำบ้านหนองกร่าง
อบต.หนองรี อ่างเก็บน้ำบ้านลำอีซู
อบต.หนองรี แหล่งแร่เขาอึมครึม
อบต.หนองรี น้ำตกท่าทุ่ม
อบต.หนองรี น้ำตกลำอีซู
อบต.หลุมรัง วัดถ้ำผาวังจันทร์