องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น วัดใหม่เจริญผล
เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น ริมน้ำเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น วัดท่าเรือ(หลวงพ่อเพชร)
เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9
เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น วัดตะคร้ำเอน(หลวงพ่อดำ)
เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี
เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น ศาลจ้าวแม่ทับทิม
เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น โรงเจเข่งซิ่วตั๊ว(อ.โหพัฒน์)
เทศบาลตำบลพระแท่น วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร
เทศบาลตำบลลูกแก เกาะกลางแม่น้ำแม่กลอง
เทศบาลตำบลลูกแก วัดโพธิ์เย็น
เทศบาลตำบลหวายเหนียว แพปลาวังสังกะวาด
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น ศาลเจ้าพ่อนาคราช
อบต.ตะคร้ำเอน บ้านริมนาโฮมสเตย์
อบต.ตะคร้ำเอน วัดห้วยกรด
อบต.ยางม่วง รอยพระพุทธบาทจำลอง
อบต.สนามแย้ 0
อบต.สนามแย้ 0
อบต.สนามแย้ 0
อบต.สนามแย้ 0
อบต.สนามแย้ รอยพระพุทธบาทจำลองวัดเขาสะพายแร้ง
อบต.แสนตอ วัดท่ากระทุ่ม
อบต.แสนตอ วัดหนองพลับ
อบต.แสนตอ วัดแสนตอ
อบต.โคกตะบอง อุทยานหิน บ้านเขาตะพั้น
อบต.ดอนชะเอม พระสิวลี
อบต.พงตึก โบราณสถานพงตึก
เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา โบราณสถาน แหล่งเตาเผาโบราณบ้านหมอสอ
อบต.อุโลกสี่หมื่น