องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลวังกะ วัดวังวิเวการามเก่า(วัดจมน้ำ)
เทศบาลตำบลวังกะ วัดวังวิเวกการาม
เทศบาลตำบลวังกะ สะพานไม้อุตตมานุสรณ์
เทศบาลตำบลวังกะ เจดีย์พุทธคยา
อบต.ปรังเผล น้ำตกเกริงกระเวีย
อบต.ปรังเผล น้ำตกไดช่องถ่อง
อบต.ปรังเผล น้ำตกกระเตงเจง
อบต.ปรังเผล จุดชมวิว ป้อมปี่
อบต.ปรังเผล อุทยานแห่งชาติเขาแหลม
อบต.ไล่โว่ หมู่บ้านกองม่องทะ
อบต.ไล่โว่ หมู่บ้านเสน่ห์พ่อง
อบต.ไล่โว่ น้ำตกตะเคียนทอง
อบต.หนองลู ถ้ำสวรรค์บันดาล
อบต.หนองลู ด่านเจดีย์สามองค์
อบต.หนองลู น้ำตกตะเคียนทอง
อบต.หนองลู ล่องแก่งซองกาเรีย