องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลพนมทวน พระปรางค์โบราณ
เทศบาลตำบลพนมทวน วัดบ้านทวน
เทศบาลตำบลรางหวาย หมู่บ้านวัฒนธรรมไทยดำ
เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ
เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ โบราณสถานวัดบ้านน้อย
อบต.พนมทวน วัดลาดขาม
อบต.ดอนตาเพชร พิพิธภัณฑ์บ้านดอนตาเพชร
อบต.พังตรุ โบราณสถานวัดพังตรุเหนือ
อบต.พังตรุ โบราณสถานวัดพังตรุใต้
อบต.พังตรุ โบราณสถานโบสถ์เก่าวัดสิงห์ทะยาน
อบต.หนองโรง ป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี
อบต.หนองโรง วัดเขาจำศีล
อบต.หนองโรง วัดคงคา
อบต.หนองโรง เจดีย์ 2 องค์
อบต.ทุ่งสมอ วัดทุ่งสมอ