องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลพนมทวน พระปรางค์โบราณ
เทศบาลตำบลพนมทวน วัดบ้านทวน
เทศบาลตำบลรางหวาย หมู่บ้านวัฒนธรรมไทยดำ
เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ พระปรางค์สามองค์
เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ห้องพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ
เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ โบราณสถานวัดบ้านน้อย
อบต.พนมทวน วัดลาดขาม
อบต.ดอนตาเพชร พิพิธภัณฑ์บ้านดอนตาเพชร
อบต.พังตรุ โบราณสถานวัดพังตรุเหนือ
อบต.พังตรุ โบราณสถานวัดพังตรุใต้
อบต.พังตรุ โบราณสถานโบสถ์เก่าวัดสิงห์ทะยาน
อบต.หนองโรง เจดีย์ 2 องค์
อบต.หนองโรง วัดคงคา
อบต.หนองโรง วัดเขาจำศีล
อบต.หนองโรง ป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี
อบต.ทุ่งสมอ วัดทุ่งสมอ