องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลเลาขวัญ วัดสระจิกด่านหรือวัดโบสถ์เก่า
อบต.หนองโสน อ่างเก็บน้ำห้วยเทียน
อบต.หนองนกแก้ว ถ้ำช่องกลิ้งช่องกรด บ้านช่องกลิ้งช่องกรด