องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.หนองปรือ อ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
อบต.หนองปรือ ป่าชุมชนบ้านเขามุสิ
อบต.หนองปรือ พุน้ำร้อนบ้านโป่งช้าง
อบต.หนองปรือ ถ้ำโบราณ
เทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ โครงการห้วยองคต
เทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ