องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.วังคัน ถ้ำเวฬุวัน
อบต.หนองมะค่าโมง วัดเขาถ้ำหมี
อบต.ห้วยขมิ้น อุทยานแห่งชาติพุเตย
อบต.ห้วยขมิ้น หาดทรายท้ายเขื่อน
อบต.ด่านช้าง อ่างเก็บน้ำหุบเขาวง
อบต.ด่านช้าง เขื่อนกระเสียว
อบต.ด่านช้าง พิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดพุนํ้าร้อน
อบต.วังยาว อุทยานแห่งชาติพุเตย
อบต.วังยาว เขาเทวดา
อบต.องค์พระ น้ำตกพุกระทิง
อบต.องค์พระ อ่างเก็บน้ำลำตะเพิน
อบต.องค์พระ อ่างเก็บน้ำพุตะเคียน