องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ พระตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ พระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี
อบต.ไร่รถ วัดไร่รถ
อบต.ไร่รถ โบราณสถานกรุวัดหนองแจง
อบต.ไร่รถ วัดธัญญวารี
อบต.ไร่รถ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณีผีนางด้ง
อบต.หนองสาหร่าย แหล่งประวัติศาสตร์หนองสาหร่าย