องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลสามชุก วัดบ้านทึง
เทศบาลตำบลสามชุก พระโบราณ หลวงพ่อ 1,000 ปี วัดวิมลโภคาราม
เทศบาลตำบลสามชุก บึงระหาร
เทศบาลตำบลสามชุก พิพิธภัณฑ์วัดสามชุก
เทศบาลตำบลสามชุก รอยพระพุทธบาทวัดคลองขอม
เทศบาลตำบลสามชุก สามชุกตลาดร้อยปี
อบต.บ้านสระ วัดลาดสิงห์
อบต.วังลึก วัดท่าประชาสรรค์
อบต.วังลึก วัดวังจิก
อบต.วังลึก วัดนางพิมพ์
อบต.วังลึก วัดทุ่งแฝก
อบต.วังลึก วัดท่าพิกุลทอง
อบต.หนองผักนาก โบราณสถานวัดหนองโรง
อบต.หนองผักนาก วัดทุ่งสามัคคีธรรม
อบต.หนองผักนาก โบราณสถานวัดโป่งแดง
อบต.หนองผักนาก โบราณสถานวัดหนองผักนาก
อบต.หนองสะเดา วัดดอนไร่
อบต.หนองสะเดา ถนนดอกไม้
อบต.หนองสะเดา หมู่บ้านอนุรักษ์แย้ไทย