องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.ห้วยพระ บ่อตกปลาลุงเอก
อบต.ดอนพุทรา วัดหัวถนน
อบต.ดอนพุทรา ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมไทยดำ บ้านหัวถนน
อบต.ดอนพุทรา วัดดอนพุทรา
อบต.ห้วยด้วน วัดกงลาด
อบต.ห้วยด้วน วัดทุ่งผักกูด