องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลนครอ้อมน้อย วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
เทศบาลนครอ้อมน้อย วัดอ้อมน้อย
เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน ศาลหลวงตาทอง
เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน วัดดอนไก่ดี
เทศบาลตำบลสวนหลวง วัดใหม่หนองพะอง
เทศบาลตำบลสวนหลวง สนามกลอฟด์ค่ายกำแพงเพชร
เทศบาลตำบลดอนไก่ดี หมู่บ้านเบญจรงค์
อบต.คลองมะเดื่อ ไม่มี
อบต.ท่าไม้ โบถส์มหาอุต
อบต.ท่าไม้ ท่าน้ำวัดนางสาย(เรือล่อง)
อบต.ท่าไม้ ศูนย์เกษตร(ไม้แปลก)
อบต.ท่าไม้ วัดนางสาว
อบต.ท่าไม้ ปล่องเหลี่ยม
อบต.ท่าเสา เสาธงสแตนเลส (สัญญาลักษณ์ตำบลท่าเสา)
อบต.บางยาง วัดท่ากระบือ
อบต.หนองนกไข่ วัดหนองนกไข่
อบต.หนองนกไข่ สวนกล้วยไม้