องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ โฮมสเตย์ผู้ใหญ่ทองหยิบ
เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ วัดอินทาราม
เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ วัดแก้วเจริญ
เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ น้ำพริกแม่ทองห่อ
เทศบาลตำบลอัมพวา วัดบางกะพ้อม
เทศบาลตำบลอัมพวา ชมหิ่งห้อยรอบเกาะอัมพวา
เทศบาลตำบลอัมพวา วัดอัมพวันเจติยาราม
เทศบาลตำบลอัมพวา อุทยาน ร.๒
เทศบาลตำบลอัมพวา ตลาดน้ำอัมพวา
เทศบาลตำบลสวนหลวง ตลาดวัฒนธรรม
เทศบาลตำบลสวนหลวง วัดท้องคุ้ง
เทศบาลตำบลสวนหลวง วัดภุมรินทร์กุฎีทอง
เทศบาลตำบลสวนหลวง วัดสวนหลวง
เทศบาลตำบลสวนหลวง วัดแว่นจันทร์
เทศบาลตำบลสวนหลวง บ้านดนตรี
อบต.บางช้าง ปิ่นสุวรรณเบญจรงค์
อบต.บางช้าง แหล่งตักน้ำศักดิ์สิทธ์ วัดดางดึงส์
อบต.บางช้าง วัดจุฬามณี
อบต.บางช้าง เรือนเสน่หา
อบต.บางช้าง วิลล่า อัมพวา
อบต.บางช้าง ออคิด ฟาร์ม
อบต.แควอ้อม ลิ้นจี่ 200 ปี
อบต.แควอ้อม วัดบางแคน้อย
อบต.แควอ้อม พลับพลาที่ประทับสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา
อบต.แควอ้อม ศูนย์อนุรักษ์แมวไทย
อบต.แควอ้อม วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)
อบต.แควอ้อม วัดบางเกาะศักดิ์
อบต.แควอ้อม วัดบางแคใหญ่
อบต.ท่าคา เตาตาลบ้านครูศิริ
อบต.ท่าคา บ้านเรือนไทย
อบต.ท่าคา ตลาดน้ำท่าคา
อบต.ท่าคา ย้อนรอยเสด็จประพาสต้นเมื่อ 100 ปีก่อน บ้านกำนันจัน
อบต.บางแค หลวงพ่อเกตุวัดบางแคกลาง
อบต.ปลายโพงพาง กุลนที รีสอร์ท
อบต.ปลายโพงพาง กรนรา รีสอร์ท
อบต.ปลายโพงพาง บ้านลุงเรือง โฮมเสตย์
อบต.ปลายโพงพาง บ้านณัฐนันท์ รีสอร์ท
อบต.ปลายโพงพาง ณ ปลายโพงพาง รีสอร์ท
อบต.ปลายโพงพาง บ้านสักทอง รีสอร์ท
อบต.ปลายโพงพาง บ้านน้องพีม โฮมสเตย์
อบต.ปลายโพงพาง กาลา คาแนล รีสอร์ท
อบต.ปลายโพงพาง บ้านลีลาวดี
อบต.ปลายโพงพาง เพลินใจอัมพวา รีสอร์ท
อบต.แพรกหนามแดง ฝายน้ำล้น
อบต.แพรกหนามแดง วัดเจริญรัตนาราม
อบต.แพรกหนามแดง ปลาสลิดแดดเดียว
อบต.แพรกหนามแดง วัดคลองขุดเล็ก
อบต.แพรกหนามแดง สำนักปฏิบัติธรรมวังทอง
อบต.ยี่สาร พิพิธภัณฑ์บ้านยี่สาร
อบต.ยี่สาร วัดเขายี่สาร
อบต.ยี่สาร บ้านต้นลำแพน
อบต.วัดประดู่ วัดประดู่ พระอารามหลวง
อบต.เหมืองใหม่ เกษตรชีวภาพ
อบต.เหมืองใหม่ วัดทุ่งเศรษฐี (ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม)
อบต.เหมืองใหม่ บ้านไม้หอมรีสอร์ท