องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลเขาย้อย ถ้ำเขาย้อย
เทศบาลตำบลเขาย้อย โบสถ์ไม้สักวัดกุฏิ
เทศบาลตำบลเขาย้อย ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำเขาย้อย
เทศบาลตำบลเขาย้อย อนุสาวรีย์สมัย อ่อนวงศ์
อบต.หนองชุมพล ถ้ำคูหาบรรพต(วัดเขาสะแก)
อบต.หนองชุมพล ถ้ำเขาอีโก้(วัดพวงมาลัย)
อบต.หนองชุมพลเหนือ เขาอีโก้
อบต.หนองปรง เรือนไทยทรงดำ
อบต.หนองปรง กลุ่มทอผ้า
อบต.หนองปรง กลุ่มกลึงไม้ตาล
อบต.หนองปรง พิพิธภัณฑ์ปานถนอม
อบต.หนองปลาไหล วัดเขาสมอระบัง
อบต.หนองปลาไหล ศาลเจ้าแม่ศิลาทอง ( สิ่งมหัศจรรย์หินรูปหน้าคน )
อบต.หนองปลาไหล แหล่งชมนกอินทรี ของดีเมืองเพชร ณ ทุ่งหญ้าบ้านหนองปลาไหล
อบต.หนองปลาไหล หิ่งห้อย.......ดวงดาวแห่งสายน้ำ