องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลเมืองชะอำ อุทยานสิ่งแวดล้อมสิรินธร
เทศบาลเมืองชะอำ สะพานยกปูชักชะอำ
เทศบาลเมืองชะอำ วนอุทยานเขานางพันธุรัต
เทศบาลเมืองชะอำ พระราขนิเวศน์มฤาทายวัน
เทศบาลเมืองชะอำ ชายหาดชะอำ
เทศบาลเมืองชะอำ วนอุทยานชะอำ
เทศบาลตำบลนายาง พันธุ์สุข ฟ้ดแอนด์ฟาร์ม
เทศบาลตำบลนายาง โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง
เทศบาลตำบลนายาง ศูนย์การเรียนรู้การปศุสัตว์(ด่านกักสัตว์เพชรบุรี)
เทศบาลตำบลนายาง ซานโตรินี่ พาร์ค ชะอำ
เทศบาลตำบลนายาง Premium Outlet Cha-am
เทศบาลตำบลนายาง วัดนายาง
เทศบาลตำบลนายาง ถ้ำค้างคาวนายาง
เทศบาลตำบลนายาง Camel Republic (คาเมล รีพลับบริค)
เทศบาลตำบลนายาง โครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย
เทศบาลตำบลบางเก่า หาดองค์นเรศวร
เทศบาลตำบลบางเก่า ชายหาดบ้านบางเกตุ
เทศบาลตำบลบางเก่า วัดโตนดหลวง
อบต.ไร่ใหม่พัฒนา อ่างเก็บน้ำทุ่งขาม
อบต.สามพระยา ศูนย์เจียรไนพลอย
อบต.สามพระยา สถานีทดลองพืชสวนจังหวัดเพชรบุรี
อบต.สามพระยา ศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
อบต.สามพระยา สวนสัตว์ห้วยทราย
อบต.สามพระยา สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี มูลนิธิชัยพัฒนา
อบต.ห้วยทรายเหนือ โครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ป่าหุบเขาทุ่งแฝก