องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.ถ้ำรงค์ การทำผลิตภัณฑ์จากเม็ดตาล
อบต.ถ้ำรงค์ ป่ายางนา
อบต.ถ้ำรงค์ ต้นตาลประดิษฐ์
อบต.ถ้ำรงค์ สวนตาลปลูก
อบต.ถ้ำรงค์ การเคี่ยวตาล
อบต.ถ้ำรงค์ หลวงพ่อขาว
อบต.ถ้ำรงค์ การทำผลิตภัณฑ์จากเม็ดตาล (ตัวต่อ)
อบต.ถ้ำรงค์ ถ้ำหลวงพ่อดำ
อบต.ท่าช้าง แหล่งอนุรักษ์ปลาน้ำจืดลำห้วยโพธิ์กรุ
อบต.ไร่โคก วัดหัวนา
อบต.ไร่สะท้อน แหล่งเรียนรู้ทุ่งนา-ป่าตาล
อบต.สมอพลือ ศาลาท่าน้ำศักดิ์สิทธ์วัดท่าไชยศิริ
อบต.สมอพลือ โบราณสถานวัดกลางวณาราม