องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.แก่งกระจาน อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
อบต.แก่งกระจาน เขื่อนดินแก่งกระจาน
อบต.พุสวรรค์ อุทยานท่องเที่ยวเจ้าแม่กวนอิม
อบต.พุสวรรค์ รีสอร์ท
อบต.พุสวรรค์ เขื่อน
อบต.พุสวรรค์ อ่างเก็บน้ำ
อบต.วังจันทร์ อ่างเก็บน้ำบ้านซ่อง
อบต.วังจันทร์ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ทัณฑสถานเปิดเขากลิ้ง
อบต.วังจันทร์ สนามแข่งรถแก่งกระจานเซอร์กิต
อบต.วังจันทร์ สวนองุ่นทวีศักดิ์ (เดอะเกรฟ)
อบต.ห้วยแม่เพรียง พะเนินทุ่ง