องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลกุยบุรี วัดกุยบุรี
เทศบาลตำบลกุยบุรี พระมหาธาตุเจดีย์ มหาจักรียิ่งมงคล (วัดวังยาว)
อบต.กุยเหนือ วัดถ้ำเขาน้อย
อบต.เขาแดง หาดสามพระยา
อบต.เขาแดง จุดล่องคลองเขาแดง
อบต.เขาแดง จุดชมวิว
อบต.เขาแดง ถ้ำไทร
อบต.หาดขาม อ่างเก็บน้ำยางชุม
อบต.หาดขาม น้ำตกดงมะไฟ
อบต.หาดขาม อุทยานแห่งชาติป่ากุยบุรี
อบต.หาดขาม บ้านไร่คงมั่น