องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.เขาล้าน น้ำตกเขาล้าน
อบต.เขาล้าน อ่างเก็บน้ำช่องลม
อบต.ทับสะแก ชายทะเลทับสะแก
อบต.ห้วยยาง อุทยานน้ำตกแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง
อบต.ห้วยยาง หาดสมุทร
อบต.ห้วยยาง น้ำตกบัวสวรรค์
อบต.ห้วยยาง อุทยานแห่งชาติหาดวนกร
อบต.นาหูกวาง วัดนาหูกวาง
อบต.นาหูกวาง ชายหาดแหลมกุ่ม
อบต.นาหูกวาง อ่างเก็บน้ำคลองจะกระ
อบต.แสงอรุณ ชายหาดแสงอรุณ
อบต.อ่างทอง เกาะล่ำร่า
อบต.อ่างทอง น้ำตกขาอ่อน
อบต.อ่างทอง ถ้ำค้างคาวเขาไม้รวก
อบต.อ่างทอง วัดอ่างสุวรรณ
อบต.อ่างทอง น้ำตกหินคาด