</
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.เขาล้าน น้ำตกเขาล้าน
อบต.เขาล้าน อ่างเก็บน้ำช่องลม
อบต.ทับสะแก ชายทะเลทับสะแก
อบต.ห้วยยาง อุทยานน้ำตกแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง
อบต.ห้วยยาง หาดสมุทร
อบต.ห้วยยาง น้ำตกบัวสวรรค์