องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หลวงปู่ท้วมวัดเขาโบสถ์พระอารามหลวง
เทศบาลตำบลบ้านกรูด หาดบ้านกรูด
อบต.ชัยเกษม น้ำตกขาอ่อน
อบต.ทองมงคล วนอุทยานห้วยน้ำทรัพย์
อบต.ทองมงคล ศูนย์เรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้าน
อบต.ทองมงคล น้ำตกไทรคู่
อบต.ทองมงคล อ่างเก็บน้ำโป่งสามสิบ
อบต.แม่รำพึง หาดดอนสำราญ
อบต.แม่รำพึง อ่าวคอกควาย
อบต.แม่รำพึง แหล่งศึกษาธรรมชาติวนอุทยานแม่รำพึง
อบต.แม่รำพึง หาดแม่รำพึง
อบต.แม่รำพึง วนอุทยานเขาแม่รำพึง
อบต.แม่รำพึง อ่าวผ่อนคลาย
อบต.แม่รำพึง อ่าวบ่อทองหลาง
อบต.แม่รำพึง อ่าวเทียน
อบต.แม่รำพึง วนอุทยานป่ากลางอ่าว
อบต.ร่อนทอง ถ้ำตาหมวก
อบต.ธงชัย ชายทะเล
อบต.ธงชัย วัดทางสาย
อบต.ธงชัย ถ้ำเพลินจิต
อบต.ธงชัย วัดถ้ำคีรีวงค์
อบต.พงศ์ประศาสน์ เขาถำม้าร้อง
อบต.พงศ์ประศาสน์ ชายทะเลหาดนเรศวร