องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลบางสะพานน้อย ชายหาดบ้านสนปากคลอง
อบต.บางสะพาน ชายทะเลบ้านปากคลอง
อบต.บางสะพาน ชายทะเลวัดต้นตาล
อบต.ช้างแรก อ่างเก็บน้ำช้างแรก
อบต.ไชยราช สวนน้ำเขาโพธิ์ แอนด์ รีสอร์ท
อบต.ไชยราช น้ำตกไชยราช
อบต.ไชยราช กินลม ชมเยี่ยว ที่เขาเรดาร์
อบต.ทรายทอง ถ้าเขาเบิด
อบต.ทรายทอง ชายฝั่งทะเลบางเบิด ฝั่งแดง
อบต.ทรายทอง เกาะทะลุ
อบต.ปากแพรก น้ำตกแก่งน้อย แก่งใหญ่
อบต.ปากแพรก หินงอก หินย้อย วัดถ้ำเขาลักษณ์จันทน์
อบต.ปากแพรก รอยพระพุทธบาทจำลอง
อบต.ปากแพรก ชายหาดแหลมสน