องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลเขาน้อย สนามกอฟล์ค่ายธนะรัชต์
เทศบาลตำบลเขาน้อย ท่าเสด็จค่ายธนะรัชต์
เทศบาลตำบลปากน้ำปราณ ศาลเจ้าแม่ทับทิมทอง
เทศบาลตำบลปากน้ำปราณ ชายหาดปากนำ้ปราณและวิถีชาวประมง
เทศบาลตำบลปากน้ำปราณ วัดปากคลองปราณ
เทศบาลตำบลปากน้ำปราณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์
เทศบาลตำบลปากน้ำปราณ ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
อบต.เขาจ้าว จุดชมวิวบ้านวังปลา
อบต.เขาจ้าว จุดชมวิวเขาลิง
อบต.เขาจ้าว น้ำตกสวนทุกเรียนหรือน้ำตกแพรกตะคร้อ
อบต.เขาจ้าว ถ้ำเขาจ้าว
อบต.เขาจ้าว เขื่อนเก็บน้ำปราณบุรี
อบต.ปราณบุรี วัดหนองคราม
อบต.ปราณบุรี ศูนย์วัฒนธรรมตำบลปราณบุรี
อบต.ปากน้ำปราณ วนอุทยานปราณบุรี
อบต.ปากน้ำปราณ เขาเจ้าแม่ทับทิม (จุดชมวิวแม่น้ำปราณบุรี)
อบต.ปากน้ำปราณ ศูนย์ฯ สิรินาถราชินี
อบต.ปากน้ำปราณ ชายหาดเขากะโหลก
อบต.หนองตาแต้ม จุดชมวิวทัศน์และนมัสการ หลวงพ่อขาววัดเขาเขียว
อบต.หนองตาแต้ม เขื่อนปราณบุรี