องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลไร่เก่า วัดตาลเจ็ดยอด
เทศบาลตำบลไร่เก่า ศาลพ่อปู่สามร้อยยอด วัดตรีสตกูฎ (สามร้อยยอด)
อบต.ศาลาลัย บ้านป่าหมาก
อบต.ศิลาลอย ถ้ำดาวราย
อบต.ไร่เก่า อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด
อบต.ไร่เก่า บึงบัวสามร้อยยอด
อบต.ไร่เก่า ทุ่งสามร้อยยอด
อบต.ไร่เก่า โรงเจลุ่ยอิมยี่
อบต.สามร้อยยอด ถ้ำแก้ว
อบต.สามร้อยยอด เกาะนมสาว
อบต.สามร้อยยอด หาดสามร้อยยอด
อบต.สามร้อยยอด ชุมชนชาวประมงบ้านบางปู
อบต.สามร้อยยอด ศาลเจ้าแม่กวนอิม
อบต.สามร้อยยอด วัดหุบตาโคตร
อบต.สามร้อยยอด แหลมศาลา
อบต.สามร้อยยอด เกาะโคลัม
อบต.สามร้อยยอด ศาลเจ้าพ่อขุนด่าน
อบต.สามร้อยยอด สำนักสงฆ์ถ้ำทอฮูก
อบต.สามร้อยยอด ถ้ำพระยานคร
อบต.สามร้อยยอด ทุ่งสามร้อยยอด