องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลพรหมโลก วังปลาแงะ
เทศบาลตำบลพรหมโลก วัดเขาขุนพนม
เทศบาลตำบลพรหมโลก น้ำตกพรหมโลก
เทศบาลตำบลพรหมโลก วัดเขาปูน
เทศบาลตำบลพรหมคีรี น้ำตกพรหมโลก
อบต.ทอนหงส์ น้ำตกวังลุง