องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลพรหมโลก วังปลาแงะ
เทศบาลตำบลพรหมโลก วัดเขาขุนพนม
เทศบาลตำบลพรหมโลก น้ำตกพรหมโลก
เทศบาลตำบลพรหมโลก วัดเขาปูน
เทศบาลตำบลพรหมคีรี น้ำตกพรหมโลก
อบต.ทอนหงส์ น้ำตกวังลุง
อบต.ทอนหงส์ เขาโพรงเสือ
อบต.ทอนหงส์ น้ำตกอ้ายเขียว
อบต.บ้านเกาะ วัดอินทคีรี
อบต.บ้านเกาะ วัดเขาขุนพนม