องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลลานสกา วัดไทรงาม
เทศบาลตำบลขุนทะเล ถ้ำน้ำวังศรีธรรมโศกราช
เทศบาลตำบลขุนทะเล ฝายกั้นน้ำชลประทานเสาธง
เทศบาลตำบลขุนทะเล อนุสาวรีย์ตาขุนพล
อบต.กำโลน ชุมชนคีรีวง
อบต.กำโลน จุดชมวิว (อาสพระ)
อบต.กำโลน หนานหินท่าหา
อบต.กำโลน น้ำตกวังไม้ปัก
อบต.กำโลน อุทยานแห่งชาติเขาหลวง
อบต.กำโลน จุดชมวิวเขาขวาง
อบต.เขาแก้ว อุทยานแห่งชาติเขาหลวงน้ำคกกะโรม
อบต.เขาแก้ว ถ้ำแก้วสุรกานต์
อบต.เขาแก้ว สำนักสงฆ์พ่อท่านคล้ายเขาธง
อบต.เขาแก้ว วัดคีรีกันทร์
อบต.เขาแก้ว ถ้ำเหมาบ้านท่านุ้ย
อบต.เขาแก้ว จุดชมวิวบ้านในแหนบและป่าไม้ประไม้ป่าเปลี่ยนสีแสนสวย
อบต.เขาแก้ว บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์พ่อท่านคล้าย
อบต.เขาแก้ว ท่าน้ำเกษมสำราญ
อบต.เขาแก้ว น้ำตกพังทราย
อบต.เขาแก้ว กุฎิทรงปั้นหยา(ทรงโบราณ)วัดคีรีกันทร์
อบต.เขาแก้ว น้ำตกคีรีน้อย
อบต.เขาแก้ว ลานสกาอากาศดีที่สุดในประเทศ
อบต.เขาแก้ว ศาลาเทวดานาคราช
อบต.เขาแก้ว ธรรมโปราโณ
อบต.เขาแก้ว ถ้ำวัดเชิงผาวนาราม(วัดชายเขา)
อบต.ท่าดี พระลากวัดพัทธเสมา
อบต.ท่าดี จุดชมวิวเทวดา
อบต.ท่าดี พระครูสุนทรวัดดินดอน
อบต.ท่าดี จุดชมวิวตาหินก้อน
อบต.ลานสกา น้ำตกหนานกระโจน
อบต.ลานสกา น้ำตกวังไทร
อบต.ลานสกา เขาวังเมืองประวัติศาสตร์